Materiál programu rokovania

Názov: Návrh koncepcie rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR
Číslo materiálu: UV-16888/2013
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 5712/14203/2013/KPPVI
Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície
Podnet: úloha A.1 z uznesenia vlády SR č. 81 z 11. 2. 2013
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 347/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)