Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o aktuálnom stave Projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a návrhu ďalšieho postupu
Číslo materiálu: UV-16672/2013
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1059/2013-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 175 z 10. apríla 2013
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 342/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)