Materiál programu rokovania

Názov: Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii o uzavretí medzinárodnej zmluvy o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k tlačeným dielam, 17. - 28. júna 2013, Marakéš, Maroko
Číslo materiálu: UV-13421/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/8283
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 60/2013, 22.05.2013, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 237/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)