Materiál programu rokovania

Názov: Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu
Číslo materiálu: UV-12005/2013
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 680/2013-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Prizvaný/í:
Ján Hudacký, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Róbert Madej, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR
Ján Podmanický, predseda Výboru NR SR pre sociálne veci
Vladimír Soták, predseda KLUB 500
Rastislav Machunka, prezident AZZZ SR
Jozef Kollár, prezident KOZ SR
Marián Jusko, prezident RUZ
Emil Machyna, predseda KOVO
Vladimír Slezák, podpredseda SOPK
Jozef Dvonč, predseda ZMOS
Miloš Klátik, generálny biskup ECAV
Ján Lipiansky, predseda JDS
Vojtech Gottschall, predseda SŽK
Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Jaromír Pastorek, predseda SAV
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Katolíckej cirkvi
Marcel Zajac, za MO
Podnet: na základe Plánu práce vlády na rok 2013
Rokovanie: 59/2013, 15.05.2013, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 227/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)