Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na ratifikáciu Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť
Číslo materiálu: UV-12850/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/6916
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 759 z 30. novembra 2011
Rokovanie: 59/2013, 15.05.2013, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 233/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)