Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015)
Číslo materiálu: UV-8230/2010
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 4728/2010-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2009 úloha okt./4
Rokovanie: 195/2010, 03.03.2010, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 153/2010

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)