Materiál programu rokovania

Názov: Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016
Číslo materiálu: UV-11373/2013
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/013920/2013-26
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 56/2013, 24.04.2013, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 199/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)