Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
Číslo materiálu: UV-10107/2013
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2013-5626/14351:1-sekr.
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č.374 z 13.12.2012
Rokovanie: 54/2013, 10.04.2013, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 163/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)