Materiál programu rokovania

Názov: Deklarácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu
Číslo materiálu: UV-9311/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/4500
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: podľa bodu C.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68 z 22. februára 2012
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, i. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)