Materiál programu rokovania

Názov: Analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo materiálu: UV-9104/2013
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 710.957/2013-FINO
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Bod C.8. uznesenie vlády č. 392/2012
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, 25. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 160/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)