Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-8694/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-592/2013-310/3644
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 148/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)