Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
Číslo materiálu: UV-7406/2013
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 321/2013-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 792 zo 17. júla 2002, bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 833 z 3. októbra 2007 a bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 486 zo 6. júla 2011
Rokovanie: 53/2013, 03.04.2013, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 153/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)