Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo materiálu: UV-6807/2013
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 520.028/2013-PRES
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: bod C.2. uznesenie vlády č. 392/2012
Rokovanie: 50/2013, 07.03.2013, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 119/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)