Materiál programu rokovania

Názov: Prechodný národný program Slovenskej republiky pre vybrané veľké spaľovacie zariadenia podľa článku 32 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
Číslo materiálu: UV-5231/2013
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 3898/2013-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Uplatňovanie prechodného opatrenia zo smernice 2010/75/EÚ
Rokovanie: 46/2013, 11.02.2013, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 78/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)