Materiál programu rokovania

Názov: Návrh opatrení na zabezpečenie piatej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2013
Číslo materiálu: UV-3580/2013
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 14018/2013-8303-BK
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Na základe článku čl. 8 Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.)
Rokovanie: 44/2013, 30.01.2013, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 49/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)