Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
Číslo materiálu: UV-2127/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/883
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: materiál sa predkladá ako iniciatívny
Rokovanie: 44/2013, 30.01.2013, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 48/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)