Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie digitalizácie kín v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-42193/2012
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1073/2012-40/19097
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Na základe Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 na podmienky rezortu kultúry
Rokovanie: 41/2013, 09.01.2013, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 17/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)