Materiál programu rokovania

Názov: Informatívna správa o stave plnenia multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement
Číslo materiálu: UV-40165/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/024579/2012-171
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: úloha č. B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 208 z 23. mája 2012
Rokovanie: 38/2012, 06.12.2012, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)