Materiál programu rokovania

Názov: Aktualizovaná Koncepcia vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013
Číslo materiálu: UV-39368/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/004786
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 393 z 1. augusta 2012, k bodu B.3.
Rokovanie: 40/2012, 19.12.2012, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 714/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)