Materiál programu rokovania

Názov: Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepcie energetickej efektívnosti
Číslo materiálu: UV-38631/2012
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1812/2012-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie
Rokovanie: 36/2012, 28.11.2012, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)