Materiál programu rokovania

Názov: Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-35445/2012
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: Z45385-2012-SLP
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 383 z 25. júla 2012 k návrhu zámeru zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
Rokovanie: 32/2012, 31.10.2012, 21. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 606/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)