Materiál programu rokovania

Názov: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 -2015 - nové znenie
Číslo materiálu: UV-34848/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/022732/2012-41
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 29/2012, 10.10.2012, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 532/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)