Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru
Číslo materiálu: UV-31043/2012
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1073/2012-40/12587
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 24/2012, 12.09.2012, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 456/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)