Materiál programu rokovania

Názov: Správa vlády Slovenskej republiky o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012
Číslo materiálu: UV-30918/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/020979/2012 – 41
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe uznesenia NR SR č. 155 z 31.júla 2012, resp. uznesenia vlády SR č. 417 z 22. augusta 2012
Rokovanie: 23/2012, 05.09.2012, 21. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 453/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)