Materiál programu rokovania

Názov: Správa o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v Slovenskej republike na národnej úrovni
Číslo materiálu: UV-30529/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/003381
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: bod B.4. uznesenia vlády SR č. 320/2011
Rokovanie: 23/2012, 05.09.2012, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 445/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)