Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zámeru na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu
Číslo materiálu: UV-25237/2012
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 8443/2012/KVUV
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 18/2012, 01.08.2012, 12. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 399/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)