Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Košice, Svidník, Galanta, Prievidza, Námestovo, Čadca, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Žilina, Košice - okolie a Poprad
Číslo materiálu: UV-23740/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/002895
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 17/2012, 25.07.2012, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 374/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)