Materiál programu rokovania

Názov: Príprava predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 - základné východiská a aktuálne priority
Číslo materiálu: UV-22480/2012
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 480.682-2/2012-EGAC
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 18/2012, 01.08.2012, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 392/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)