Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-22413/2012
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 12982/2012-SCDPKIP/z.24347-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 149 z 27. apríla 2012
Rokovanie: 14/2012, 06.07.2012, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 331/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)