Materiál programu rokovania

Názov: Aktualizácia Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2012
Číslo materiálu: UV-21704/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/015471/2012-263
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 157 z 27. 4. 2012
Rokovanie: 13/2012, 27.06.2012, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 300/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)