Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR
Číslo materiálu: UV-19122/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/016349/2012 - 442
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Závery rokovania vlády
Rokovanie: 10/2012, 06.06.2012, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 247/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)