Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
Číslo materiálu: UV-17401/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/07675/2012-1611
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 8/2012, 23.05.2012, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 208/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)