Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-14788/2012
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, 20. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 144/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)