Materiál programu rokovania

Názov: Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa)
Číslo materiálu: UV-14892/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/002028
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, 22. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 164/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)