Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-12561/2012
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1073/2012-40/4803
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 2/2012, 11.04.2012, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 117/2012
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)