Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-10086/2012
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1073/2012-40/3781
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 89/2012, 21.03.2012, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 87/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)