Materiál programu rokovania

Názov: Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015
Číslo materiálu: UV-7280/2012
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 3823/2012 – min
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Plán hlavných úloh
Rokovanie: 87/2012, 22.02.2012, 25. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 69/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)