Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-6794/2012
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 3416/2012 - SROS
Predkladateľ: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 87/2012, 22.02.2012, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 50/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)