Materiál programu rokovania

Názov: Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-40861/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/16883
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády na rok 2011 (úloha č. 7 v mesiaci december)
Rokovanie: 81/2011, 14.12.2011, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)