Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-40445/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK - 3126/2011-100/16148
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 79/2011, 07.12.2011, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 788/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)