Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-40235/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/16280
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 79/2011, 07.12.2011, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 784/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)