Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na podpis Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť s výhradou ratifikácie
Číslo materiálu: UV-39337/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-3024/2011-10/15561
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Rokovanie: 76/2011, 30.11.2011, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 759/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)