Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie úlohy v bode C.11. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 198 z 24. marca 2010 a úloh v bode B.1. a B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 z 26. mája 2011
Číslo materiálu: UV-34826/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK - 2699/2011-10/13345
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 71/2011, 02.11.2011, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 685/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)