Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zámeru zriadenia Múzea komunizmu a totalitných režimov
Číslo materiálu: UV-32515/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/13081
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 435 z 29. júna 2011, bod B.1.
Rokovanie: 65/2011, 05.10.2011, 15. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)