Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky do funkcie
Číslo materiálu: UV-29418/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/11874
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 60/2011, 07.09.2011, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 591/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)