Materiál programu rokovania

Názov: Návrh migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020
Číslo materiálu: UV-28259/2011
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2011/003844
Predkladateľ: minister vnútra
Podnet: bod B. 1. uznesenia vlády SR č. 67 z 2. 2. 2011
Rokovanie: 59/2011, 31.08.2011, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 574/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)