Materiál programu rokovania

Názov: Návrh aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu
Číslo materiálu: UV-27812/2011
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 7210/2011-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Rokovanie: 59/2011, 31.08.2011, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 577/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)