Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony
Číslo materiálu: UV-26785/2011
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1002/2011-40/10049
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
Rokovanie: 56/2011, 17.08.2011, 11. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 536/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)