Materiál programu rokovania

Názov: Návrh registra účtovných závierok
Číslo materiálu: UV-25302/2011
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/13842/2011-74
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Rokovanie: 55/2011, 10.08.2011, 22. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 516/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)