Materiál programu rokovania

Názov: Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR
Číslo materiálu: UV-21811/2011
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1005/2011-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: na základe bodov B.17, B.18, B.19 uzn. vl.č. 160/2011 a bodu C.1 uzn. vl. č. 833/2007
Rokovanie: 53/2011, 06.07.2011, 33. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 486/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)